วิทยาศาสตร์ที่มุ่งทำสิ่งที่ท้าทาย
เพื่อการลดเลือนริ้วรอยมาอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกด้านการลดเลือนริ้วรอย
POLA ยืนอยู่แถวหน้าสุดด้านการวิจัยเกี่ยวกับริ้วรอยมาโดยตลอด
เราสงสัยในเรื่องที่ธรรมดาทั่วไปเกี่ยวกับริ้วรอย
เราค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ริ้วรอยซ่อนอยู่ตั้งแต่เมื่อไร และกลายเป็นริ้วรอยได้อย่างไร
หากไม่ทำความเข้าใจสาเหตุการเกิดริ้วรอยให้กระจ่าง ก็ไร้ความหมาย
การค้นพบสิ่งใหม่กำลังรอเราอยู่ข้างหน้า
สิ่งนี้จะสร้างความสุขใหม่ ๆ ให้แก่ใครบางคนได้ เราเชื่อเช่นนั้น
ให้วันนี้คิดบวกยิ่งขึ้น
ให้พรุ่งนี้มีพลังยิ่งขึ้น
สู่ญี่ปุ่น สู่โลก และสู่ผู้หญิงทุกคน
เราอยากเป็นกำลังสำคัญเพื่ออนาคตของแต่ละคนผ่านการดูแลผิวหนัง
WRINKLE SHOT ไม่เคยหยุด
เราทำสิ่งที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง