แจ้งเรื่องการคืนผลิตภัณฑ์ชุด “ โอ เดอ เฟลอร์ EAU DE FLEUR ”

 

บริษัท โพลา คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1 กันยายน 2561

แจ้งเรื่องการคืนผลิตภัณฑ์ชุด“ โอ เดอ เฟลอร์ EAU DE FLEUR ”

จากที่บริษัทฯได้พบว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนระหว่างการผลิตในบางส่วนของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายชุด
“โอ เดอ เฟลอร์ EAU DE FLEUR” และทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการรับคืนผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้หากท่านยังมีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ในครอบครอง ทางบริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านหยุดใช้และติดต่อสอบถามได้ที่
”แผนกรับเรื่องคืนผลิตภัณฑ์ EAU DE FLEUR ของบริษัทฯ”ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น

รายการที่อยู่ในกลุ่มที่รับคืน

* เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เป็นต้นมา

1. โพลา โอ เดอ เฟลอร์ ฟราแกร๊นซ์ บอดี้ แชมพู โรส เอ็น 500 ml

2. โพลา โอ เดอ เฟลอร์ ฟราแกร๊นซ์ บอดี้ แชมพู คาซาบลังก้า เอ็น 500 ml

3.โพลา โอ เดอ เฟลอร์ ฟราแกร๊นซ์ บอดี้ แชมพู โรส เอ็น 470 ml รีฟิล

4. โพลา โอ เดอ เฟลอร์ ฟราแกร๊นซ์ บอดี้ แชมพู คาซาบลังก้า เอ็น 470 ml รีฟิล

5.โพลา โอ เดอ เฟลอร์ ฟราแกร๊นซ์ บอดี้ แชมพู เซ็ต เก็กคะโคอุ 500 ml

6.โพลา โอ เดอ เฟลอร์ ฟราแกร๊นซ์ บอดี้ แชมพู เซ็ต เก็กคะโคอุ 470 ml รีฟิล

7.โพลา โอ เดอ เฟลอร์ ฟราแกร๊นซ์ บอดี้ แชมพู โรส เอ็น 150 ml

8.โพลา โอ เดอ เฟลอร์ ฟราแกร๊นซ์ บอดี้ แชมพู คาซาบลังก้า เอ็น 150 ml

10.OLA EAU DE FLEUR FRAGRANCE BATH ESSENCE CASA BLANCA N 400ml

หากท่านมีสินค้าตัวอย่างตามรูปต่อไปนี้ ขอความกรุณางดใช้และติดต่อแผนกรับเรื่องคืนผลิตภัณฑ์
EAU DE FLEUR

ตัวอย่าง โอ เดอ เฟลอร์ ฟราแกร๊นซ์ บอดี้ แชมพู เซ็ต (โรส 30มล.,คาซาบลังก้า 30มล)
ตัวอย่าง โอ เดอ เฟลอร์ ฟราแกร๊นซ์ บอดี้ แชมพู เซ็ต (โรส 30มล.,คาซาบลังก้า 30มล)

การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ [ชุดโอ เดอ เฟลอร์]

[ประเทศญี่ปุ่น]

  • POLA Shop
  • POLA Beauty Director
  • Counter POLA (Department Store)
  • POLA Official online store
  • POLA Museum shop

[ต่างประเทศ]

จีน, ฮ่องกง, ไทย, ไต้หวัน, ออสเตรเลีย รายการผลิตภัณฑ์ที่รับคืนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษา

หากต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ระบุด้านล่างนี้

POLA ช่องทางพิเศษในการติดต่อ EAU DE FLEUR (ประเทศญี่ปุ่น)

  • ทางอีเมล (Click)

รับเรื่อง 24 ชั่วโมง อาจมีบางกรณีจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

  • ทางโทรศัพท์

หมายเลขโทรฟรี : 0120-122-305

วันเวลารับเรื่อง :09:00-17:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล)

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะใช้เพื่อการรับเรื่องและดำเนินการเพื่อคืนเงินเท่านั้น

[ช่องทางสำหรับสอบถามและปรึกษา] แผนกรับคำปรึกษาจากลูกค้า (ประเทศญี่ปุ่น)
(หมายเลขโทรฟรี) : 0120-117111 สอบถามทางอีเมล
วันเวลารับเรื่อง:09:00-17:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล)