ข้อควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ [B.A Protector,บี.เอ โปรเทคเตอร์]

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมาโดยตลอด

เนื่องด้วยมีการตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่มีชื่อว่า B.A Protector (บี.เอ โปรเทคเตอร์) ซึ่งทางบริษัทฯเป็นผู้จำหน่าย (บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย :

บริษัท โพลา จำกัด (POLA INC.))

พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายอยู่บนเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตของประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนมีผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบปนอยู่

ผลการวิเคราะห์สินค้าลอกเลียนแบบที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีองค์ประกอบที่แตกต่างจากสินค้าของเเท้โดยสิ้นเชิงและไม่มีส่วนผสมที่ให้ผลลัพธ์ตาม

ที่มีการระบุไว้ บริษัทไม่สามารถรับประกันคุณภาพทั้งหมดของสินค้าลอกเลียนแบบใดๆได้ไม่ว่าจะในด้านประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยจึงมีความกังวลว่าสินค้าเหล่านี้

อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าได้

บริษัทฯได้จัดจำหน่าย B.A Protector เฉพาะช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้องดังต่อไปนี้ จึงโปรดระมัดระวังสินค้าที่มีการจัดจำหน่ายในช่องทางอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้เพราะอาจเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ

ในการซื้อสินค้ากรุณาซื้อสินค้าจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้อง

 

ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้องของ B.A Protector

【ญี่ปุ่น】 POLA Beauty Director
                  POLA Shop (Pola The beauty etc)
                  POLA Counter at Department Store
                  POLA corner ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบิน (คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา)
                  ช่องทางขายออนไลน์อย่างเป็นทางการของบริษัท (คลิกที่นี่สำหรับร้านค้าออนไลน์ )     

【ฮ่องกง】 ช่องทางการจำหน่ายทางการ             

【ไต้หวัน】ช่องทางการจำหน่ายทางการ

【ไทย】     ช่องทางการจำหน่ายทางการ (คลิกที่นี่)

【จีน】       ช่องทางการจำหน่ายทางการ
                    ช่องทางขายออนไลน์ Tmall POLA (EC) (คลิกที่นี่)     

【เกาหลี】 POLA คอร์เนอร์ที่ชิลลาดิวตี้ฟรี

※เวบออนไลน์ที่ขายสินค้าลอกเลียนแบบบางแห่งอาจจะใช้คำว่า”POLA Beauty Director” แต่ขอให้ระลึกไว้ว่าเป็นช่องทางการขายที่ไม่ถูกต้องและขอให้ใช้ความระมัดระวัง

การจัดการของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯได้ตรวจสอบช่องทางการแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบอยู่. ในกรณีที่พบแหล่งที่มีการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน บริษัทฯได้แจ้งเรื่องความเสียหายไปยัง
เวบไซท์นั้นแล้ว และบริษัทฯจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
อนึ่ง บริษัทฯไม่สามารถให้การรับรองหรือประเมินผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ และไม่รับเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ของแท้. ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่สามารถรับผิดชอบใดๆจากความ
เสียหาย สิ่งผิดปกติหรือเหตุอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบนั้น ขอความร่วมมือและความเข้าใจมา ณ ที่นี้

วิธีการดูผลิตภัณฑ์ของแท้และผลิตภัณฑ์ของปลอม

※ นี่คือจุดสังเกตหลักๆที่บริษัทฯได้ทำการตรวจสอบ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในการยืนยันความแตกต่างระหว่างของแท้และของลอกเลียนแบบ

【ตัวบรรจุภัณฑ์】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ)
ช่องห่างระหว่างตัวหลอดกับฝาห่างมากกว่า

【ฝาปิด】
(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ)
สีด้านในของฝาปิดแตกต่างกัน

【ช่องทางติดต่อสอบถาม】

หน่วยงานให้คำปรึกษา POLA(หมายเลขโทรฟรี)TEL:0120-117111
คลิกที่นี่สำหรับสอบถามทางอีเมล