ข้อควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาโดยตลอด。

ทางบริษัทฯได้ตรวจสอบพบว่ามีของลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯบางส่วนถูกจำหน่ายตามช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน

บริษัทฯไม่สามารถรับประกันคุณภาพทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะในด้านประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยจึงมีความกังวลว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าได้

ในการซื้อผลิตภัณฑ์ของโพลา กรุณาซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้องเท่านั้นเพื่อมั่นใจว่าไม่ใช่ของลอกเลียนแบบ

ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้อง สามารถดูได้จากประกาศ “ข้อควรระวังผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบWrinkle Shot” และ “ข้อควรระวังผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

White shot inner lock tablet” และ “ข้อควรระวังผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ B.A Protector” ตามด้านล่างนี้

หากบริษัทฯตรวจพบการผลิตและจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบต่อไปอีก เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ ทางบริษัทฯจะดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด  และขอให้ท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อ