POLA ‒ The 90th ANNIVERSARY

ร่วมมือร่วมใจกัน แล้วโลกจะเปลี่ยนไป

การครบรอบ 90 ปีของ POLA นั่นคือประวัติศาสตร์แห่งการพบเจอ
เสียงจากลูกค้า และความตั้งใจของพวกเรา
ได้เชื่อมต่อกันทีละเล็กทีละน้อย

ทำให้เกิดความงาม และความสุขในรูปแบบใหม่
ต่อจากนี้ไป พวกเราจะเป็นอย่างไร

จะเชื่อมโยงกับใคร จะสร้างโลกใบนี้ให้เป็นแบบใด
สังคมท้องถิ่น สถาบันวิจัย กีฬา
ร่วมมือกับธุรกิจต่างสาขา
สู่ญี่ปุ่น เอเชีย และทั่วโลก
เชื่อมโยง แผ่ขยาย
แค่การร่วมมือร่วมใจ ก็แผ่ขยายความเป็นไปได้ออกไปได้

POLA จะเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้
เพื่อใครคนหนึ่งที่เรายังมองไม่เห็น เพื่ออนาคตที่เรายังมองไม่เห็น

POLA – The 90th ANNIVERSARY
อนาคตสร้างได้ด้วยการพบเจอ

ในปี 2019 POLA (ประเทศญี่ปุ่น) ครบรอบ 90 ปี จึงได้จัดทำ วิดิโอสั้น 6 ตอน เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆของทุกคนได้ร่วมสร้างจนถึงทุกวันนี้


#1 Nagasaki

#2 Shenzhen

#3 BtoB

#4 Coming soon..

#5 Coming soon..

#6 Coming soon..