ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาโดยตลอด
บริษัทได้ตรวจสอบพบแล้วว่ามีผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์บางส่วนของทางบริษัทถูกจำหน่ายทางเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน
บริษัทไม่สามารถรับประกันคุณภาพทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบใดๆ ได้ ไม่ว่าจะในด้านประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย จึงมีความกังวลว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าได้
ดังนั้นเมื่อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของโพลา โปรดซื้อที่ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้อง * เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเลือกซื้อผิดไปซื้อผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบขึ้น
*กรุณาตรวจสอบช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้อง ซึ่งระบุอยู่ด้านล่างในหน้า “ข้อควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบริงเคิล ช็อท (WRINKLE SHOT ริงเคิล ช็อท)” “ข้อควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบบี.เอ โปรเทคเตอร์ (B.A PROTECTOR)” ”ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ (B.A บี.เอ อาย โซน ครีม)” ”ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ (B.A บี.เอ วอชช์)” “ข้อควรระวังเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบของ (B.A บี.เอ ไลค์ ซีเลคเตอร์)“

จากนี้ไปบริษัทก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ เช่น กำจัดและสร้างการรองรับอย่างยุติธรรมด้วยการดำเนินการตามกฎหมาย ฯลฯ กับผู้จำหน่ายดังกล่าว เมื่อทราบแน่ชัดว่ามีการผลิตและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบจริง และขอความร่วมมือให้ลูกค้าโปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อ

[ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่] ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้าของโพลา

(โทรฟรี) โทรศัพท์:0120-117111

ติดต่อทางอีเมลได้ที่นี่