ความงามที่คุณยังไม่เคยค้นพบกำลังหลับใหลอยู่

ภายในเซลล์ผิวที่ลึกลงไปยังมีอาณาจักรความงามที่กำลังหลับใหล

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพันธุกรรม
ทำให้เราเชื่อมโยงไปสู่เซลล์ผิวชั้นที่ลึกที่สุด
ที่ซึ่ง 98% ของจีโนมในตัวคุณหยุดเคลื่อนไหว

ถึงเวลากดเปิดสวิตช์เพื่อปลุกความงามที่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้น

เราแสวงหาความสมบูรณ์แบบของผิวด้วยหลักวิทยาศาสตร์
ที่จะสร้างปรากฎการณ์แห่งการบำรุงผิว
ให้ขยายขอบเขตความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ก้าวออกไปสู่ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
พร้อมกันกับเรา

ทะยานสู่ความงามแห่งอนาคต
โพลา บี.เอ รุ่นที่ 6 กำเนิดขึ้นแล้ว

B.A