98% ของความงามที่กำลังหลับใหลอยู่

เพื่อปลุกความงามที่หลับใหลอยู่ให้ตื่นขึ้น
เราจึงจับตามอง “อีพีจีโนม” กระบวนการที่ยีนของแฝดไข่ใบเดียวกันที่มียีนเหมือนกันได้เปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง
ด้วยปัจจัยเรื่องสภาพแวดล้อมรอบตัวหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกัน
เราให้ความสำคัญกับกระบวนการดังกล่าว ผ่านการสร้างทฤษฎี
EP Firmness Network เพื่อให้ได้ผิวที่กระชับ มีชีวิตชีวา

ครั้งแรกในวงการ 
ค้นพบ “LINC00942”*1 กุญแจสำคัญที่ปลุกความงามแห่งชีวิตจากพื้นที่ 98% ที่เรายังไม่รู้จัก*2

เพราะเป็นพื้นที่ 98% ที่ถูกเรียกว่า “DNA ขยะ” ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกมองว่าไม่จำเป็นต่อชีวิต เราจึงมุ่งเน้นไปที่ “LINC00942” จากยีนที่มีอยู่กว่า 50,000 ตัวที่อยู่ในนั้น ซึ่งเราคิดว่าจะมีความเป็นไปได้ในการสร้างความงามที่กำลังหลับใหลอยู่ เราค้นพบว่ามันเป็นกุญแจสำคัญคือในการเปิดสวิตช์ยีนในภายหลัง

ผลลัพธ์ 1 จากการที่ “LINC00942” เพิ่มขึ้น
“เซลล์ที่เสื่อมสภาพตามวัย”*3 เปลี่ยนเป็น “เซลล์ที่ไม่เสื่อมสภาพตามวัย”*4

เราค้นพบว่าตอนที่ “LINC00942” เปิดอยู่ การทำงานของเซลล์จะมีชีวิตชีวาและเพิ่มจำนวนมากขึ้น เมื่อ “ปริมาณการค้นพบเซลล์ที่เสื่อมสภาพตามวัยมากขึ้น สวิตช์ยีนจะเปิด” และเปลี่ยนเป็น “เซลล์ที่ไม่เสื่อมสภาพตามวัย” โดยไม่คำนึงถึงอายุ

ผลลัพธ์ 2 จากการที่ "LINC00942" เพิ่มขึ้น
เครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างเซลล์ที่ไม่เสื่อมสภาพตามวัย

จากการที่ "LINC00942" เพิ่มขึ้น แม้หลังจากที่มีการแบ่งเซลล์แล้ว เซลล์ที่ไม่เสื่อมสภาพตามวัยจะยังคงสภาพต่อไป นอกจากนี้ยังค้นพบว่าประสิทธิภาพในสื่อสารระหว่างเซลล์มากขึ้น ทำให้การทำงานของเซลล์รอบข้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเราสามารถคาดหวังได้ว่าเครือข่ายระหว่างเซลล์ผิวหนังจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผิวกระชับมากขึ้น

“ทฤษฎี ไบโอ แอคทีฟ” แอบซ่อนอยู่ในทุกหยดของผลิตภัณฑ์

จุดสนใจใหม่ เพิ่มความสามารถในการต้านทานกระบวนการไกลเคชั่นในหลอดเลือด

การค้นพบสาร "GATA6-AS" ภายในพื้น 98% ของ DNA ที่ถูกมองว่าไร้ประโยชน์ (Junk DNA) คือกุญแจสำคัญ เพราะสารนี้ทำให้ผนังหลอดเลือดสามารถต้านทานกระบวนการไกลเคชั่นได้ดีขึ้น จึงสามารถจัดการกับ AGEs ที่ขัดขวางระบบการไหลเวียนโลหิต และเป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงสารอาหารที่เป็นประโยชน์กระจายไปสู่ผิว

วิจัยผลเสียที่เกิดกับผิวหนังจาก “กระบวนการไกลเคชั่น” ที่เร็วกว่ากำหนด
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพของโพลาได้ให้ความสนใจกับ
“กระบวนการไกลเคชั่น” ที่จะทำให้ผิวหมองคล้ำเป็นครั้งแรกในวงการ
จากการมุ่งเน้นไปที่ “กระบวนการไกลเคชั่น” ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำลายผิว ทำให้เราค้นพบวิธีที่จะช่วยยับยั้งความหมองคล้ำของผิว และช่วยให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสมากขึ้น

B.A กลับไปหน้าแรก

  1. LINC00942: RNA ที่ไม่มีการแปลรหัสชนิดหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจาก DNA
  2. ประกาศในสหพันธ์วิศวกรเครื่องสำอางนานาชาติ ครั้งที่ 29 ในปี 2016 โดยได้รับเลือกให้อยู่ใน 10 อันดับแรก
  3. เซลล์ที่เสื่อมสภาพตามวัย: ตั้งชื่อโดยโพลา
  4. สภาพเซลล์ที่ไม่เสื่อมสภาพตามวัย: โพลาจะเรียกสภาพเซลล์ที่ยังคงอยู่ในสภาพอ่อนเยาว์ว่า “สภาพเซลล์ที่ไม่เสื่อมสภาพตามวัย”
  5. ความหมองคล้ำ: สิ่งที่เกิดจากความสกปรกและผิวชั้นสตาตรัม คอร์เนียมที่เสื่อมสภาพ
B.A