มนุษย์มีสีสันที่หลากหลายมาตั้งแต่เกิด
ทั้งความสวย ความไร้เดียงสา ความเป็นเอกลักษณ์
เราไม่ได้มีเพียงแค่สีเดียว
ผิวก็เช่นกัน เหลือง ชมพู เขียว ...
และมีแสง ที่เกิดขึ้นมาได้เพราะมีสีหลาย ๆ สี
ราวกับแสงที่เปลี่ยนการแสดงออกไปทุกวินาที
ให้เพลิดเพลินได้กับเสน่ห์ที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
ทุกสีที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา ล้วนแต่งดงาม

สีที่ไร้ขีดจำกัด ในคนหนึ่งคน
diem couleur