เราวิจัยวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเรื่องการแต่งหน้าและศิลปะ บอกเล่าเรื่องราวของความงามและวัฒนธรรมสู่ยุคถัดไปผ่านกิจกรรมต่างๆ