ปี 1929 (ปีโชวะที่ 4)

ชิโนบุ ซูซูกิ ก่อตั้งโพลาขึ้นที่ชิซุโอกะ

ปี 1940 (ปีโชวะที่ 15)

ตั้งบริษัท โพลา เคมิคอล อินดัสทรีส์ จำกัด

ปี 1946 (ปีโชวะที่ 21)

ตั้งบริษัท โพลาคอสเมติคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)”

ปี 1954 (ปีโชวะที่ 29)

โรงงานชิซุโอกะสร้างเสร็จ

ปี 1958 (ปีโชวะที่ 33)

ขยายตลาดสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ฮ่องกง

ปี 1960 (ปีโชวะที่ 35)

อาคารโพลา กินซ่า โตเกียว สร้างเสร็จ

ขยายตลาดสู่อเมริกา เริ่มต้นการตลาดในต่างประเทศอย่างจริงจัง

ปี 1961 (ปีโชวะที่ 36)

สร้างโรงงานโยโกฮามะ จัดตั้งระบบการผลิตจำนวนมาก

ปี 1964 (ปีโชวะที่ 39)

สร้างสถาบันวิจัยโยโกฮามะเพื่อวิทยาการสมัยใหม่

ปี 1966 (ปีโชวะที่ 41)

บริษัท โพลาคอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 1971 (ปีโชวะที่ 46)

อาคารโพลาโกทันดะสร้างเสร็จและย้ายสำนักงานใหญ่

ปี 1976 (ปีโชวะที่ 51)

เปิดสถาบันวิจัยความงามและวัฒนธรรมโพลา

ปี 1977 (ปีโชวะที่ 52)

โรงงานฟุคุโรอิสร้างเสร็จ

ปี 1979 (ปีโชวะที่ 54)

สร้างมูลนิธิโพลาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งของญี่ปุ่นเป็นที่ระลึกครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี

ปี 1982 (ปีโชวะที่ 57)

เริ่มต้นอาหารเพื่อสุขภาพ “Saint Bijou” วางจำหน่ายทั่วประเทศ

ปี 1983 (ปีโชวะที่ 58)

ลงทุนในบริษัท คายากุ จำกัด พัฒนาสู่ความเป็นเภสัชภัณฑ์

ปี 1989 (ปีเฮย์เซย์ที่ 1)

วางจำหน่ายเครื่องสำอาง “เอเพ็กซ์-ไอ” ทั่วประเทศในระบบรับสั่ง

เริ่มเปิดเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า

ปี 1992 (ปีเฮย์เซย์ที่ 4)

สถาบันวิจัยรวมในโยโกฮามะสร้างเสร็จ

ปี 1994 (ปีเฮย์เซย์ที่ 6)

สมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน IFSCC (สมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ) ครั้งที่ 18 ที่เวนิส

ปี 1995 (ปีเฮย์เซย์ที่ 7)

สร้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปี 1996 (ปีเฮย์เซย์ที่ 8)

สร้างมูลนิธิศิลปะโพลา

ได้รับรางวัลดีเด่นในงาน IFSCC ครั้งที่ 19 ที่ซิดนีย์

ปี 1997 (ปีเฮย์เซย์ที่ 9)

โรงงานชิซุโอกะ,โรงงานฟุคุโรอิ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISO9002”

ปี 1998 (ปีเฮย์เซย์ที่ 10)

พัฒนารูซินอล®” ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์กึ่งยาสำหรับไวท์เทนนิ่งรุ่นใหม่

ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน IFSCC ครั้งที่ 20 ที่คานส์

โรงงานชิซุโอกะ โรงงานฟุคุโรอิ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISO9001”

ปี 2000 (ปีเฮย์เซย์ที่ 12)

โรงงานชิซุโอกะ โรงงานฟุคุโรอิ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISO14001”

ประกาศข้อความจากองค์กรการให้คำปรึกษา 1st. โพลา

ปี 2002 (ปีเฮย์เซย์ที่ 14)

ประกาศงานก่อตั้งครั้งใหม่

เปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะโพลาที่ฮาโกเนะเซ็งโกคุฮาระ และโพลา มิวเซียม แอนเน็กซ์ที่กินซ่า

ปี 2004 (ปีเฮย์เซย์ที่ 16)

โรงงานฟุคุโรอิได้รับรางวัลโรงงานสีเขียวดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี

ปี 2005 (ปีเฮย์เซย์ที่ 17)

การเชื่อมโยงผู้คนและร้านค้าครั้งใหม่โพลา เดอะ บิวตี้ได้ถือกำเนิดขึ้น

ปี 2006 (ปีเฮย์เซย์ที่ 18)

ตั้ง “บริษัท โพลา ออร์บิส โฮลดิ้งส์ จำกัด” เป็นเพียวโฮลดิ้งที่จดทะเบียนมหาชน

ปี 2007 (ปีเฮย์เซย์ที่ 19)

รวมบริษัท โพลา เซลส์ จำกัดเข้ากับสำนักงานใหญ่

เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โพลาคอสเมติคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)” เป็นบริษัท โพลา จำกัด

ปี 2008 (ปีเฮย์เซย์ที่ 20)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ IFSCC ครั้งที่ 25 ที่บาเซโลน่า (สาขางานวิจัยพื้นฐาน)

ปี 2009 (ปีเฮย์เซย์ที่ 21)

แกรนด์โอเพนนิ่ง อาคารโพลากินซ่า

ปี 2010 (ปีเฮย์เซย์ที่ 22)

โพลา ออร์บิส โฮลดิ้งส์ ถูกนำเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

ได้รับ “Kurumin” เครื่องหมายรับรองรุ่นต่อไปจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ

ปี 2011 (ปีเฮย์เซย์ที่ 23)

ประกาศ AAA”

ประกาศข้อความการให้คำปรึกษา A โพลา

ปี 2012 (ปีเฮย์เซย์ที่ 24)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ IFSCC ครั้งที่ 27 ที่โยฮันเนสเบิร์ก (สาขางานประชาสัมพันธ์โปสเตอร์)

ได้รับ “Kurumin” เครื่องหมายรับรองรุ่นต่อไปจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ

ปี 2014 (ปีเฮย์เซย์ที่ 26)

รวมโรงงานชิซุโอกะและโรงงานฟุคุโรอิ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ IFSCC ครั้งที่ 28 ที่ปารีส

ปี 2015 (ปีเฮย์เซย์ที่ 27)

ได้รับรางวัล “100 บริษัทจัดการความหลากหลาย”(ยกย่องโดยรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม)

ประกาศกลยุทธแบรนด์ใหม่

ปี 2016 (ปีเฮย์เซย์ที่ 28)

เริ่มต้นกลยุทธแบรนด์ใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์. ศิลปะ. ความรัก.”