บริษัท โพลา จำกัด

 ที่อยู่
2-2-3 นิชิโกทันดะ ชินากาวะ-คุ โตเกียว 141-8523 ประเทศญี่ปุ่น
โทร
03-3494-7111(ตัวแทน)
รถไฟ
เดิน 3 นาทีจากประตูทางออกทิศตะวันตกของสถานีรถไฟ JR โกทันดะ

โรงงานฟุคุโรอิโพลา

 ที่อยู่
1234 ไอโนะ ฟุคุโรอิ-ชิ ชิซุโอกะ 437-8765 ประเทศญี่ปุ่น
โทร
0538-42-7111(ตัวแทน)
รถไฟ
เดิน 3 นาทีจากสถานีรถไฟ ไอโนะ สายโทไคโด
รถ
<จากชิซุโอกะ> ประมาณ 10 นาทีจากคาเคงาวะอินเตอร์เชนจ์ ทางยกระดับโทเมย์
<จากฮามามัตสึ> ประมาณ 20 นาทีจากฟุคุโรอิอินเตอร์เชนจ์ ทางยกระดับโทเมย์

บริษัท โพลาคอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

38 อาคารชลันทิพย์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เอ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร: 02 234 2843-6, แฟ็กซ์: 0 2234 2847