หนึ่งหยดนั้นคือคุณ

โพลาทำงานอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุด
ตามคติพจน์ที่ว่า “Science. Art. Love.”

มีสัญลักษณ์เป็น “POLA Dots”
เราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ทุก ๆ หยดให้ดีที่สุด
เพราะในท้ายที่สุดแล้วจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของลูกค้า
เราอยากส่งมอบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อลูกค้าแต่ละคน
ความปรารถนาและการตัดสินใจของเรายังขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ส่งไปถึงผู้หญิงแต่ละคน ด้วยพลังทั้งหมดของเรา

คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง