บริษัทที่เกิดขึ้นจากความรักที่มีต่อภรรยา

คุณซูซูกิ ชิโนบุ ผู้ก่อตั้งเป็นนักวิทยาศาสตร์ วันหนึ่งเขามองเห็นมือของภรรยาที่แห้งกร้าน จึงศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และทำครีมทามือเป็นของขวัญให้ภรรยา
นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโพลา ไม่ได้เริ่มต้นจากธุรกิจ แต่ทุกสิ่งเริ่มต้นจากความรักที่มีต่อภรรยา และความรักที่มีต่อมนุษย์แต่ละคน
DNA นั้นยังคงสืบทอดมาสู่โพลาในปัจจุบัน เราวิจัยและพัฒนา และออกแบบสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสด้วยตนเอง
จำหน่ายสินค้า และดูแลลูกค้าแต่ละคนอย่างใกล้ชิดตลอดมาและตลอดไป ไม่เปลี่ยนแปลง

จำนวนของบิวตี้ ไดเร็กเตอร์ เป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวได้ดี

เรามีบิวตี้ ไดเร็กเตอร์อยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 33,000 คน
ประวัติศาสตร์มากกว่า 90 ปีนับแต่ก่อตั้งมา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย
การแต่งหน้าศพก็คือหนึ่งในนั้น การอยู่กับความงามของลูกค้าไปตลอดชีวิตเป็นการดูแลอย่างถึงที่สุดรูปแบบหนึ่ง
มีลูกค้าแม่ลูกที่ใช้โพลามาตลอด 3 รุ่น และมีบิวตี้ ไดเร็กเตอร์ที่เป็นแม่ลูกต่อเนื่องกันมา 3 รุ่น
เรามีความสุขที่ลูกค้าพูดว่า “ฉันจะซื้อกับคุณ ฉันซื้อก็เพราะคุณ”
การเข้าหาลูกค้าด้วยความใส่ใจ คือ ความรักของโพลา

เพิ่ม Love ที่มองเห็นได้ให้มากขึ้น
เราลงมือปฏิบัติในแบบเฉพาะของโพลา

เราถ่ายทอดความรักจากโพลาผ่านการลงมือปฏิบัติที่หลากหลาย
เช่น “การสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก” “การเป็นอาสาสมัครความงาม” เพื่อส่งมอบรอยยิ้มและความสดใสให้แก่ผู้หญิงจำนวนมากผ่านความงาม
มีบิวตี้ ไดเร็กเตอร์ไปเยี่ยมบ้านพักคนชรา โรงพยาบาล ช่วยเสริมความงามและแต่งหน้าให้