POLA POLA วิสัยทัศน์ 2029

ผมอยากรักษามือที่แห้งกร้านของภรรยา จากความคิดเช่นนี้ คุณซูซูกิ ชิโนบุ ผู้ก่อตั้ง จึงได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและทำครีมทามือขึ้นมา
ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง นี่เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเรา และเป็นทุกสิ่งของเรา "และยังคงอยู่ในเครือข่ายเฉพาะของเรา ที่เรียกว่า บิวตี้ ไดเร็กเตอร์ ตราบจนถึงปัจจุบัน" ไม่เพียงแค่ความงาม แต่ยังอยู่ในทุกขอบเขต พวกเราเข้าหาใกล้ชิดกับลูกค้าทุกคน เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของแต่ละคนให้ถึงที่สุด We Care More. นี่คือคำมั่นสัญญาใหม่ของเรา
คน สังคม และโลก เราจะ “ใส่ใจดูแล” สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ส่งมอบความใส่ใจดูแล เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก "แสวงหาสินค้าและบริการเพื่อความงามและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ยึดติดกับวิธีการที่ผ่านมา" พร้อมดำรงไว้ซึ่งความสง่างามของความหลากหลาย พร้อมรักในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมเลือกวิธีการที่ยั่งยืน พร้อมลงมือปฏิบัติ Science. Art. Love. อีกครั้ง สร้างสิ่งที่ไม่มี และเตรียมใจไปพร้อมกัน
ปี 2020 สิ่งที่เคยปกติกลายเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ เพราะฉะนั้น จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องทบทวนถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด จากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง คุณค่านี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพียงหวนกลับไปที่จุดเริ่มต้น แต่มุ่งสู่การพัฒนาจุดเริ่มต้นให้ก้าวหน้า ใส่ใจดูแล เปลี่ยนแปลงโลก จาก POLA แต่ละคน
จิตวิญญาณการ ก่อตั้งกิจการ Care

ใส่ใจดูแลผู้คน

· ส่ง “ความงามและสุขภาพ” “วัฒนธรรม” และ “ความใส่ใจดูแล” ของญี่ปุ่นไปทั่วโลก· มอบ “ความใส่ใจดูแลเหนือกาลเวลาและสถานที่” ให้แก่ลูกค้า· “ผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบการสร้างประสบการณ์และรูปแบบนามธรรม” ที่ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ให้มากขึ้น

ใส่ใจดูแลสังคม

· ทำประโยชน์ต่อ “การกระตุ้นชุมชนให้คึกคัก” โดยใช้เครือข่ายให้เกิดประโยชน์· สร้าง “คุณค่าใหม่” ที่หยั่งรากลงในแนวคิดเรื่องความหลากหลาย

ใส่ใจดูแลโลก

· สร้างและสนับสนุน “การเชื่อมสัมพันธ์กับทั่วโลก” โดยมีภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก· ทำประโยชน์ต่อ “สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ” ที่มีความยั่งยืน
การส่งมอบจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง Science.Art.Love.

We Care More

ปรัชญาองค์กร

Science.Art.Love. วิทยาศาสตร์. ศิลปะ. ความรัก.พวกเราจะทำให้ความสุขที่ยั่งยืนของผู้คนและสังคมที่ต้องการทั้งความงามและสุขภาพเป็นความจริง

วิสัยทัศน์ 2029

สู่สังคมอันเปี่ยมไปด้วยความสัมพันธ์ และมีความเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ ของตนเองและสังคม
COPYRIGHT © POLA. ALL RIGHTS RESERVED.